Image

Tuyển dụng Cao Đẳng Sài Gòn

VỊ TRÍ QUẢN LÝ

Giám đốc khóa đào tạo ngắn hạn

Giám đốc khóa đào tạo ngắn hạn

 Thời hạn: đến hết...

Thư ký Ban Giám Hiệu

Thư ký Ban Giám Hiệu

Thời hạn: đến hết 30/04/2023

Trưởng phó phòng Thực tập doanh nghiệp

Trưởng phó phòng Thực tập doanh nghiệp

 Thời hạn: đến hết...

Image

VỊ TRÍ NHÂN VIÊN/CHUYÊN VIÊN

TRỢ LÝ PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRỢ LÝ PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thời hạn: đến hết 31/03/2023

Chuyên viên Digital Marketing

Chuyên viên Digital Marketing

Thời hạn: đến hết 31/03/2023

Chuyên viên Tuyển sinh Chương trình 9+

Chuyên viên Tuyển sinh Chương trình 9+

Thời hạn: đến hết 31/3/2023

VỊ TRÍ GIẢNG VIÊN

Giảng viên ngành nhân sự

Giảng viên ngành nhân sự

Thời hạn: đến hết 31/03/2023

Giảng viên thiết kế đồ hoạ

Giảng viên thiết kế đồ hoạ

Thời hạn: đến hết 31/03/2023

Giảng viên ngành Bếp

Giảng viên ngành Bếp

Thời hạn: đến hết 31/03/2023


© 2023 www.caodangsaigon.edu.vn. All Rights Reserved. Developed by Monster Design