Tin tức


Với mong muốn tạo điều kiện và hỗ trợ sinh viên hoàn cảnh khó khăn có thiết bị để trợ giúp việc học tập cũng như học trực tuyến, giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho sinh viên và gia đình, trường Cao đẳng Sài Gòn phối hợp cùng Quỹ máy tính Dariu xây dựng “Quỹ học bổng máy tính cho mượn miễn phí” cho sinh viên


cơ hội thực tập, ký kết hợp tác với TTC HOSPITALITY

Sinh viên trường Cao Đẳng Sài Gòn được trải nghiệm kỳ thực tập doanh nghiệp kéo dài một năm và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi thực tập tại Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality). 


Image
© 2021 www.caodangsaigon.edu.vn. All Rights Reserved. Developed by Monster Design