Image

Báo cáo công khai

Báo cáo công khai, minh bạch các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục (về Cơ sở vật chất, Đội ngũ giảng viên, Chương trình đào tạo...) nhằm tăng cường giám sát của xã hội, của Phụ huynh - Sinh viên. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của các Cơ quan quản lý nhà nước về Giáo dục.

Thông tin chi tiết

Nguồn lực đào tạo
Chương trình đào tạo

Image

Thông tin liên hệ

Công viên Phần Mềm Quang Trung, Tòa nhà SaigonTech, Q. 12, TP.HCM

Liên hệ:
(028) 37 155 033
Hotline tuyển sinh:
0968 253 307


admissions@saigontech.edu.vn

Gửi thông tin

© 2021 www.caodangsaigon.edu.vn. All Rights Reserved. Developed by Monster Design