Image

Báo cáo công khai

Báo cáo công khai, minh bạch các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục (về Cơ sở vật chất, Đội ngũ giảng viên, Chương trình đào tạo...) nhằm tăng cường giám sát của xã hội, của Phụ huynh - Sinh viên. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của các Cơ quan quản lý nhà nước về Giáo dục.

Thông tin chi tiết

Nguồn lực đào tạo
Chương trình đào tạo

Image

Đăng ký tư vấn tuyển sinh - Nhận ngay gói giảm học phí

© 2024 www.caodangsaigon.edu.vn. All Rights Reserved. Developed by Monster Design