Với mong muốn tạo điều kiện và hỗ trợ sinh viên hoàn cảnh khó khăn có thiết bị để trợ giúp việc học tập cũng như học trực tuyến, giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho sinh viên và gia đình, trường Cao đẳng Sài Gòn phối hợp cùng Quỹ máy tính Dariu xây dựng “Quỹ học bổng máy tính cho mượn miễn phí” cho sinh viên


Image

Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh

© 2023 www.caodangsaigon.edu.vn. All Rights Reserved. Developed by Monster Design