logo Cao Dang Sai Gon

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN

HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ XÉT TUYỂN

tuyển sinh trung học cơ sở

*Thông tin bắt buộc

1. THÔNG TIN KHẢO SÁT

Bạn biết trang đăng ký này thông qua các kênh nào sau đây?

2. THÔNG TIN THÍ SINH
3. CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

Đợt tuyển sinh: Cao đẳng 9+ 2023

Điểm trung bình môn lớp 9:

Mã bảo vệ