logo Cao Dang Sai Gon

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN

HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ XÉT TUYỂN

*Thông tin bắt buộc

1. THÔNG TIN THÍ SINH
2. THÔNG TIN XÉT TUYỂN
Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập HKI lớp 12:
TỔNG ĐIỂM CỦA TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN DỰ KIẾN
TT Tổ hợp Tổng điểm
1 A00: Toán, Vật lí, Hóa học
2 A01: Toán, Vật lí, Anh văn
3 D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng anh
4 C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
3. CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

Đợt tuyển sinh: Cao đẳng chính quy 2021

Mã bảo vệ