logo Cao Dang Sai Gon

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN

HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ XÉT TUYỂN

*Thông tin bắt buộc

1. THÔNG TIN KHẢO SÁT

Bạn biết trang đăng ký này thông qua các kênh nào sau đây?

2. THÔNG TIN THÍ SINH
3. THÔNG TIN XÉT TUYỂN
Phương thức xét tuyển
TỔNG ĐIỂM CỦA TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN DỰ KIẾN
TT Tổ hợp Tổng điểm
1 A00: Toán, Vật lí, Hóa học
2 A01: Toán, Vật lí, Anh văn
3 D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng anh
4 C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
4. CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

Đợt tuyển sinh: Cao đẳng chính quy 2023

Mã bảo vệ