logo Cao Dang Sai Gon

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN

HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ XÉT TUYỂN LỚP BAN ĐÊM

*Thông tin bắt buộc

1. THÔNG TIN KHẢO SÁT

Bạn biết trang đăng ký này thông qua các kênh nào sau đây?

2. THÔNG TIN THÍ SINH
3. THÔNG TIN XÉT TUYỂN
4. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ
Mã bảo vệ