BANNER 1 BANNER 3 BANNER 4 BANNER 2
Nhóm : BÁN THỜI GIAN
TUYỂN NHÂN VIÊN SALE THỊ TRƯỜNG - DIRECT MARKETING MS07

Môi Trường giáo dục lành mạnh, chuyên nghiệp, năng động. Làm việc tại Q5,6,9,10,12, Tân Bình, Bình Tân, Thủ Đức, Gò Vấp, Phú Nhuận

TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP MS 05

Thu nhập cạnh tranh 30k/giờ. Làm việc tại Q5,6,9,10,12, Tân Bình, Bình Tân, Thủ Đức, Gò Vấp, Phú Nhuận