SINH VIÊN

=>> Cận cảnh các phòng Lab hiện đại tại trường Cao Đẳng Sài Gòn

=>> Hoạt động ngoại khóa của sinh viên cao đẳng Sài Gòn

Sổ tay sinh viên 2018 - 2019 (download)

Kỷ yếu sinh viên tốt nghiệp 2015 (download)

Kỷ yếu sinh viên tốt nghiệp 2014 (download)

Kỷ yếu sinh viên tốt nghiệp 2013 (download)

Kỷ yếu sinh viên tốt nghiệp 2012 (download)