CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trường Cao Đẳng Sài Gòn có 4 chương trình gồm Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Kế toán doanh nghiệp và Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chương trình đào tạo cao đẳng sài gòn

1. LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

Chương trình học giúp sinh viên sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay như Java, C#... và nắm vững kỹ năng để xây dựng các ứng dụng chạy trên nền tảng web, desktop, các thiết bị di động. Sinh viên theo học ngành này sau khi tốt nghiệp có đủ kiến thức và năng lực để làm việc trong ngành công nghiệp phần mềm. 

Nội dung chương trình:

- Tin học văn phòng

- Lập trình căn bản/nâng cao

- Thiết kế Web

- Mạng Căn Bản

- Cơ sở dữ liệu

- Lập trình hướng đối tượng

- Lập trình website/desktop ( Java/ASP)

- Lập trình Thiết bị di động (iOS/Android)

 


Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

- Công nghệ phần mềm

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Anh văn căn bản

- Anh văn chuyên ngành

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng trình bày trước công chúng

Triển vọng nghề nghiệp:

-  Chuyên viên lập trình web/ứng dụng

-  Chuyên viên thiết kế website

-  Chuyên viên lập trình game/mobile

 

2. QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

Chương trình trang bị các kiến thức nền tảng về cấu trúc máy tính, quản trị mạng Cisco, thiết lập và kiểm soát các phần mềm ứng dụng và phần cứng chuyên dùng. Sinh viên theo học ngành này sẽ được phát huy khả năng quản trị các tài nguyên mạng như: quản lý máy tính, người sử dụng và các ứng dụng chạy trên mạng. 

Nội dung chương trình:

- Tin học văn phòng

- Phần cứng máy tính

- Thiết kế Web

- Cisco (1 ,2, 3)

- Hệ điều hành Windows cho máy trạm

- Quản trị mạng

- Hệ điều hành Linux

- Quản trị máy chủ Linux

- Thiết lập, xây dựng và quản trị hệ thống WebServer và MailServer

 

 

- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Công nghệ ảo hóa máy tính

- Bảo mật công nghệ thông tin

- Giải phẫu hệ thống máy tính

- Phát hiện xâm nhập hệ thống máy tính

- Bảo mật tường lửa và mạng

- Anh văn căn bản

- Anh văn chuyên ngành

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng trình bày trước công chúng

 
 

Triển vọng nghề nghiệp:

-  Chuyên viên quản trị mạng máy tính

-  Chuyên viên bảo mật hệ thống

-  Chuyên viên hỗ trợ IT

3. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Chương trình hình thành nền tảng kiến thức về nguyên lý tài chính và các ứng dụng thực tế của kế toán doanh nghiệp như tính phí, làm dự toán, phân bổ ngân sách hợp lý. Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng cần thiết để đọc – hiểu báo cáo tài chính, từ đó dễ dàng nắm bắt tình hình sản xuất - kinh doanh của công ty

Nội dung chương trình:

- Tin học văn phòng

- Kinh tế vi mô, vĩ mô

- Luật kinh tế

- Lý thuyết tài chính tiền tệ

- Nguyên lý thống kê

- Nguyên lý kế toán

- Tài chính doanh nghiệp

- Kế toán tài chính doanh nghiệp

- Thực hành kế toán

- Thuế

 

 

 

 

- Kế toán thương mại & dịch vụ

Kế toán chi phí

- Báo cáo tài chính & báo cáo thuế

- Kế toán quản trị

- Kế toán hành chính sự nghiệp ( tự chọn)

- Phân tích hoạt động kinh doanh ( tự chọn)

- Kiểm toán ( tự chọn)

- Anh văn căn bản

- Anh văn chuyên ngành

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng trình bày trước đám đông

 
 

Triển vọng nghề nghiệp:

-  Nhân viên kế toán/ kiểm toán

-  Giao dịch viên ngân hàng

-  Chuyên viên tư vấn tài chính

-  Nhân viên tư vấn, báo cáo tài chính

 

4. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

 

Chương trình cung cấp kiến thức chuyên sâu về quản trị, phân tích hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực: sản xuất, nhân sự, marketing, kinh doanh quốc tế…

Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện khả năng tư duy nhạy bén, những kỹ năng cần thiết (làm việc nhóm, giải quyết tình huống, đàm phán…) cho việc khởi nghiệp của một doanh nhân trẻ trong tương lai. 

Nội dung chương trình:

- Tin học văn phòng

- Nguyên lý thống kê

- Kinh tế vi mô

- Marketing căn bản

- Luật kinh tế

- Hành vi tổ chức

- Anh văn thương mại

- Quản trị chất lượng

- Nguyên lí kế toán

- Quản trị học

- Quản trị marketing

- Quản trị nhân lực

- Quản trị văn phòng

 

- Quản trị kinh doanh và tác nghiệp

- Quản trị doanh nghiệp

- Chiến lược và kế hoạch kinh doanh

- Kinh doanh quốc tế ( tự chọn)

- Quản trị chuỗi cung ứng ( tự chọn)

- Tài chính doanh nghiệp ( tự chọn)

- Quản trị dự án đầu tư ( tự chọn)

- Anh văn căn bản

- Anh văn chuyên ngành

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng trình bày trước đám đông

 

Triển vọng nghề nghiệp:

- Nhân viên Marketing

- Chuyên viên bán hàng

- Nhân viên chăm sóc khách hàng

- Nhân viên nghiên cứu và khảo sát thị trường